Πληκτρολόγιο 30 πλήκτρων

Πληκτρολόγιο 30 πλήκτρων


• Σειριακό πληκτρολόγιο 30 προγραμματιζόμενων πλήκτρων
• Ενσωματωμένη οθόνη LCD 2 γραμμών φωτιζόμενη 16 χαρακτήρων