ΕΓΓΥΗΣΗ

Η εταιρία GTS εγγυάται ότι οι μπαταρίες της υπερκαλύπτουν τις προδιαγραφές του κατασκευαστή όσον αφορά τον πρωτότυπο εξοπλισμό για την εφαρμογή και λειτουργία τους. Κάθε μπαταρία έχει εγγύηση για ελαττώματα στα υλικά, την κατασκευή και για την διατήρηση της ονομαστικής της χωρητικότητας για ορισμένο χρόνο από την ημερομηνία αγοράς της. Η εγγύηση ισχύει κάτω από κανονικές συνθήκες χρήσης*.

• Μπαταρίες για Mobile Computer/Scanner: 12 μήνες έναντι οποιονδήποτε ελαττωμάτων κατασκευής ή ποιότητα κατασκευής. Δικαιολογείται να διατηρούν τουλάχιστον το 80% της ονομαστικής τους χωρητικότητας

• Μπαταρίες για φορητό εκτυπωτή: οι εγγυήσεις ποικίλλουν από μονάδα σε μονάδα. Ανατρέξτε στο φύλλο προδιαγραφών κάθε προϊόντος.

• Μεμονωμένα κύτταρα: εγγυημένα για να παρέχουν διαβαθμισμένη χωρητικότητα ανά προδιαγραφές του κατασκευαστή κατά την παράδοση.

• Μπαταρίες για φορητό υπολογιστή: 12 μήνες για την ποιότητα κατασκευής και υλικών και 12 μήνες για την χωρητικότητα. Δικαιολογείται να διατηρούν τουλάχιστον το 80% της ονομαστικής τους χωρητικότητας.

• Μπαταρίες ραδιοφώνου: 24 μήνες έναντι οποιονδήποτε ελαττωμάτων κατασκευής ή ποιότητα  κατασκευής.

• Μπαταρίες ιόντων λιθίου: εγγύηση για τη διατήρηση του 80% της ονομαστικής τους χωρητικότητας για 24 μήνες.

• Μπαταρίες καδμίου-νικελίου: εγγύηση για τη διατήρηση του 80% της ονομαστικήςτους χωρητικότητας για 18 μήνες.

• Μπαταρίες Νικελίου-υδριδίου μετάλλου: έχουν εγγύηση για τη διατήρηση 80% της ονομαστικής τους χωρητικότητας για 12 μήνες.

• Μπαταρίες ιόντων λιθίου: εγγύηση για τη διατήρηση 80% της ονομαστικής τους χωρητικότητας για 12 μήνες.

• Μπαταρίες για UPS: 24 μήνες έναντι οποιονδήποτε ελαττωμάτων κατασκευής ή ποιότητα κατασκευής.

• Μπαταρίες για ασύρματο τηλέφωνο:  12 μήνες έναντι οποιονδήποτε ελαττωμάτων κατασκευή ή ποιότητα κατασκευής. Δικαιολογείται να διατηρούν τουλάχιστον το 80% της ονομαστικής τους χωρητικότητας.

• Φορτιστές: 24 μήνες έναντι οποιονδήποτε ελαττωμάτων υλικών και ποιότητα κατασκευής.

• Τροφοδοτικά: 12 μήνες έναντι οποιονδήποτε ελαττωμάτων υλικών και ποιότητα κατασκευής.

Σαν εταιρία, θα επισκευάσουμε, θα αντικαταστήσουμε ή θα επιστρέψουμε το αντίτιμο της αγοράς για κάθε μπαταρία που δεν συμβαδίζει με την παρούσα εγγύηση. Τα προϊόντα που επισκευάζονται ή αντικαθίσταται θα έχουν σαν εγγύηση το υπόλοιπο της αρχικής τους.

Όλες οι μπαταρίες της GTS έχουν σχεδιαστεί για συσκευές κατά κάποιο τρόπο πανομοιότυπο με τον αρχικό εξοπλισμό. Αν και είναι εξαιρετικά απίθανο  να προκληθεί οποιουδήποτε είδους ζημία από ένα πακέτο σωστά χρησιμοποιημένων μπαταριών, εμείς θα επισκευάσουμε ή θα αντικαταστήσουμε οποιαδήποτε συσκευή που έχει υποστεί βλάβη με οποιονδήποτε τρόπο λόγω των μπαταριών κάτω από ορθή χρήση.

Αυτή  είναι μία ολοκληρωμένη εγγύηση της εταιρίας GTS η οποία εγγυάται τις αποκλειστικές σας αποζημιώσεις. Η εγγύηση αυτή έχει ισχύ αντί όλων των άλλων εγγυήσεων. Έμμεσες εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, των εγγυήσεων εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, δίνονται μόνο εάν το επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Διαφορετικά εξαιρούνται.  


Σε καμία περίπτωση δεν φέρουμε ευθύνη για ζημιές που υπερβαίνουν την τιμή αγοράς του προϊόντος, για οποιαδήποτε απώλεια χρήσης, απώλεια χρόνου, ταλαιπωρία, εμπορική απώλεια, απώλεια κερδών ή αποταμιεύσεων ή άλλες παρεπόμενες ειδικές, έμμεσες ή επακόλουθες ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των προϊόντων σε πλήρη βαθμό που αυτές μπορούν να απορριφθούν από το νόμο. Κάποια κράτη με άλλες νομοθεσίες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό των συμπωματικών ή επακόλουθων ζημιών ή τον περιορισμό καθ’ όλο τη διάρκεια της εγγύησης οπότε οι παραπάνω περιορισμοί και εξαιρέσεις μπορεί να μην ισχύουν για εσάς. Αυτή η εγγύηση σας δίνει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα, όπου μπορεί να έχετε και άλλα τα οποία να διαφέρουν από νομοθεσία σε νομοθεσία.

Αν αγοράσετε μπαταρία η οποία να μη καλύπτει τις προσδοκίες σας, μπορείτε να καλέσετε την εξυπηρέτηση πελατών στο τηλέφωνο 8002672711 για να πάρετε έγκριση για την επιστροφή του εμπορεύματος. Καμία επιστροφή δεν είναι αποδεκτή χωρίς τον αριθμό έγκρισης επιστροφής ή αν δεν τηρούν τις διαδικασίες εξουσιοδότησης επιστροφής υλικού.


Για πλήρες αντίγραφο των όρων και προϋποθέσεων επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
http://www.GTSpower.com/termsandcondition.pdf


* σωστή χρήση και υπηρεσίες δεν περιλαμβάνει ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση. Μερικά παραδείγματα ακατάλληλης χρήσης είναι τα παρακάτω: αποθήκευση ή λειτουργία σε ακραίες συνθήκες, έκθεση σε νερό, υγρό, ακραία θερμοκρασία ή υγρασία, άμμο, χώμα κλπ, χρήση σε μη σχεδιασμένη εφαρμογή, ή αφαίρεση ή αλλοίωση ή εξάλειψη του κώδικα ημερομηνίας.