Ζυγός για φρέον

Ζυγός μπαταρίας - Ρεύματος με ικανότητα ζύγισης 70Kg

Ζυγός μπαταρίας - Ρεύματος με ικανότητα ζύγισης 70Kg

• Ζυγός μπαταρίας - ρεύματος για ζύγιση και μέτρηση φρέον
• Τοποθετημένος σε φορητή θήκη
• Ικαν. ζύγισης 70 kg / 5gr
• Αυτόματο σβήσιμο
• Ιδανικό για ψυκτικούς