ΖΥΓΟΣ ΡΑΓΑΣ

• Βαριάς κατασκευής
• Ζύγιση σε μια δυναμοκυψέλη Inox ή ΟΡ. με δύο.
• Προσαρμόζεται σε οποιοδήποτε είδος διακίνησης  (Helm, ή λάμα, ή σωλήνα, κλπ.)
• Ιδανικός για ζύγιση κρεάτων

ΜΗΚΟΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΖΥΓΙΣΗΣ
40cm 300 Kg υποδιαίρεση 100gr
40cm 600 Kg υποδιαίρεση 200gr
80cm 300 Kg υποδιαίρεση 100gr
80cm 300 Kg υποδιαίρεση 100gr